ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ TAROL TRADING LTD, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2018

Ανακύκλωση ΥλικώνΑνακύκλωση ΥλικώνΑνακύκλωση ΥλικώνΑνακύκλωση ΥλικώνΑνακύκλωση Υλικών

ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2017

Κατεδαφίσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ UCLΑΝ, ΠΥΛΑ 2012

Χωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές Εργασίες

ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ, ΛΕΜΕΣΟΣ 2011

ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2007