ΠΡΩΗΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΦΑΝΤΑΣΙΑ”, ΛΑΡΝΑΚΑ 2019

ΚατεδαφίσειςΚατεδαφίσειςΚατεδαφίσειςΚατεδαφίσειςΚατεδαφίσειςΚατεδαφίσειςΚατεδαφίσειςΚατεδαφίσεις

ΠΡΩΗΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΛΑΜΠΡΑ”, ΛΑΡΝΑΚΑ 2019

Χωματουργικές Εργασίες

ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2017

Ανακύκλωση Υλικών

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΖΟΥΧΟΥΡΙ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2017

ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2017

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2015

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΠΙΓΙΑΛΕ ΠΑΣΙΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2012

ΠΡΩΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2011