ΠΡΩΗΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΦΑΝΤΑΣΙΑ”, ΛΑΡΝΑΚΑ 2019

Κατεδαφίσεις

ΠΡΩΗΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΛΑΜΠΡΑ”, ΛΑΡΝΑΚΑ 2019

ΚατεδαφίσειςΧωματουργικές Εργασίες

ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2017

Ανακύκλωση ΥλικώνΚατεδαφίσεις

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΖΟΥΧΟΥΡΙ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2017

Κατεδαφίσεις

ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2017

Κατεδαφίσεις

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2015

Κατεδαφίσεις

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΠΙΓΙΑΛΕ ΠΑΣΙΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2012

Κατεδαφίσεις

ΠΡΩΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2011

Κατεδαφίσεις