ΠΡΩΗΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΛΑΜΠΡΑ”, ΛΑΡΝΑΚΑ 2019

Κατεδαφίσεις

ΜΑΡΙΝΑ PROJECT, ΛΑΡΝΑΚΑ 2019

Χωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές Εργασίες

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ MEFAL, ΛΑΡΝΑΚΑ 2019

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ T3 SUNRISE, ΛΑΡΝΑΚΑ 2018

RIA COURTS, ΛΑΡΝΑΚΑ 2018

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ TAROL TRADING LTD, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2018

Ανακύκλωση Υλικών

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ LIDL & ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΜΕΝΕΟΥ 2016

SUPERHOME CENTER & ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2015

Τεχνικά ΈργαΤεχνικά Έργα

ΑΠΟΘΗΚΗ NOBLE, ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2015