ΠΡΩΗΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΦΑΝΤΑΣΙΑ”, ΛΑΡΝΑΚΑ 2019

ΠΡΩΗΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΛΑΜΠΡΑ”, ΛΑΡΝΑΚΑ 2019

ΜΑΡΙΝΑ PROJECT, ΛΑΡΝΑΚΑ 2019

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΛΛΙΩΝ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2019

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ MEFAL, ΛΑΡΝΑΚΑ 2019

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ T3 SUNRISE, ΛΑΡΝΑΚΑ 2018

RIA COURTS, ΛΑΡΝΑΚΑ 2018

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΣΑΒΒΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2018

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ TAROL TRADING LTD, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2018

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ LGS & SWISSPORT, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2017

ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2017

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΖΟΥΧΟΥΡΙ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2017

ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2017

ΚατεδαφίσειςΚατεδαφίσειςΚατεδαφίσειςΚατεδαφίσειςΚατεδαφίσειςΚατεδαφίσειςΚατεδαφίσειςΚατεδαφίσεις

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ LIDL & ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΜΕΝΕΟΥ 2016

Χωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές Εργασίες

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2016

SUPERHOME CENTER & ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2015

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2015

ΑΠΟΘΗΚΗ NOBLE, ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2015

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2014

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2014

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΡΟΥΛΛΩΝ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2014

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΛΙΒΑΔΙΑ 2013

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ & ΑΓΩΓΟΥ, ΠΥΛΑ 2013

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ LIDL & ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ UCLΑΝ, ΠΥΛΑ 2012

Ανακύκλωση ΥλικώνΑνακύκλωση ΥλικώνΑνακύκλωση ΥλικώνΑνακύκλωση ΥλικώνΑνακύκλωση Υλικών

ΔΕΧΑΜΕΝΗ ΗΛΙΑ ΣΚΟΥΛΛΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ 2012

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΠΙΓΙΑΛΕ ΠΑΣΙΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2012

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΙΑΝΘΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΟΡΟΚΛΙΝΗ 2011

ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ, ΛΕΜΕΣΟΣ 2011

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ MARINAKIS DEVELOPERS LTD, ΛΑΡΝΑΚΑ 2011

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΛΛΕΝΟΣ, ΔΑΛΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2011

ΠΡΩΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2011

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΚΟΡΝΟΣ 2010

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ 2010

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΙΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΟΝΗ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2010

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ 2010

Ανάπτυξη Γής

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ ΔΑΛΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2009

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ LIDL & ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΡΙΣΣΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2009

Τεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά ΈργαΤεχνικά Έργα

ΓΡΑΦΕΙΑ K.P.M.G., ΛΕΜΕΣΟΣ 2009

ΓΡΑΦΕΙΑ A. Θ. ΛOIZOU, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2008

ΚΤIΡΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ & ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 2008

ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2007

ΦΥΤΩΡΙΑ ΣΟΛΟΜΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2007

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2006