ΠΡΩΗΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΦΑΝΤΑΣΙΑ”, ΛΑΡΝΑΚΑ 2019

ΚατεδαφίσειςΚατεδαφίσεις

ΠΡΩΗΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΛΑΜΠΡΑ”, ΛΑΡΝΑΚΑ 2019

ΜΑΡΙΝΑ PROJECT, ΛΑΡΝΑΚΑ 2019

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΛΛΙΩΝ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2019

Τεχνικά ΈργαΤεχνικά Έργα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ MEFAL, ΛΑΡΝΑΚΑ 2019

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ T3 SUNRISE, ΛΑΡΝΑΚΑ 2018

Χωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές ΕργασίεςΧωματουργικές Εργασίες

RIA COURTS, ΛΑΡΝΑΚΑ 2018

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΣΑΒΒΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2018

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ TAROL TRADING LTD, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2018

Ανακύκλωση Υλικών