Χ.Ξενή & Υιοί Εργολάβοι Λτδ

Η εταιρεία ασχολείται με πάσης φύσεως οικοδομικά και τεχνικά έργα (constructions), εκσκαφές, επιχωματώσεις, διαχωρισμούς οικοπέδων κτλ.

Κατέχει άδεια από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών για Οικοδομικά & Τεχνικά έργα μαζί με ειδική άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Επίσης κατέχει ειδική άδεια για επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων στο χώρο παραγωγής τους με κινητό σπαστήρα (mobile jaw crusher).

Ch.Xenis Group of Companies Ltd

Η εταιρεία ασχολείται με τις μεταφορές όλων των ειδών μηχανημάτων (βαρέου τύπου και άλλων) με τη χρήση low loaders, όπως και τη μεταφορά υλικών και μη επικίνδυνων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.

Κατέχει ειδική άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Κ.Π. Ασπρή Επιχειρήσεις Λτδ

Η εταιρεία ασχολείται με τις κατεδαφίσεις με χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων και εργαλείων (attachments). Επίσης ασχολείται με την ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων στο χώρο παραγωγής τους με τη χρήση κινητού κόσκινου (mobile screener). Πρωτοπορεί κατέχοντας μηχανήματα demolition που φτάνουν μέχρι τα 24 μέτρα (Μπορούν να κατεδαφίσουν κτίριο μέχρι 7 ορόφους). Είναι από τις πρώτες εταιρείες που έφερε στην Κύπρο τα crushers & pulverizers (ειδικά ψαλίδια που χρησιμοποιούνται στις κατεδαφίσεις για το κόψιμο και διαχωρισμό μπετόν και σιδήρου).

Dextek & Ch.Xenis JV

Η εταιρεία ασχολείται με Οικοδομικά και Τεχνικά έργα όπως την ανέγερση κτιρίων, οικοδομικές εργασίες (constructions) και την πώληση ιδιόκτητων διαμερισμάτων και κατοικιών.

Xenis Bros & Kotsapas Ltd

Η εταιρεία ασχολείται με οικοδομές, συγκεκριμένα με την ιδιωτική ανέγερση πολυκατοικιών για πώληση διαμερισμάτων και ενοικίαση καταστημάτων.

Recycling Point Latouros & Xenis Bros Ltd

Η εταιρεία ασχολείται με τη διαχείριση, επεξεργασία & ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) σε ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο στην αδειοδοτημένη μονάδα που βρίσκεται εγκατεστημένη στα Λατομεία Λατούρος Λτδ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας, στο www.recycling-point.com