Κ.Π. Ασπρή Επιχειρήσεις Λτδ

Η εταιρεία ασχολείται με τις κατεδαφίσεις με χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων και εργαλείων (attachments). Επίσης ασχολείται με την ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων στο χώρο παραγωγής τους με τη χρήση κινητού κόσκινου (mobile screener). Πρωτοπορεί κατέχοντας μηχανήματα demolition που φτάνουν μέχρι τα 24 μέτρα (Μπορούν να κατεδαφίσουν κτίριο μέχρι 7 ορόφους). Είναι από τις πρώτες εταιρείες που έφερε στην Κύπρο τα crushers & pulverizers (ειδικά ψαλίδια που χρησιμοποιούνται στις κατεδαφίσεις για το κόψιμο και διαχωρισμό μπετόν και σιδήρου).