ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΛΛΕΝΟΣ, ΔΑΛΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2011

Kallenos 1

KALLENOS WAREHOUSES IN DHALI INDUSTRIAL AREA, NICOSIA