ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2006

Anthoupoli 1

LAGOONS, ROADS & PARKING OF ANTHOUPOLIS SEWERAGE SYSTEM IN NICOSIA