ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΙΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΟΝΗ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2010

NEA STEREOTIS 1