ΠΡΩΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2011

EX OIL 1

CONCRETE DEMOLITION SUCH AS COLUMNS, BEAMS AND FOUNDATIONS OF EX OIL REFINERY EQUIPMENT