ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΖΟΥΧΟΥΡΙ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2017

ZOUCHOURI 1

DEMOLITION OF ZOUCHOURI COMPLEX LARNACA