KALLENOS WAREHOUSES, DHALI NICOSIA 2011

Kallenos 1

KALLENOS WAREHOUSES IN DHALI INDUSTRIAL AREA, NICOSIA