ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ LIDL & ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΜΕΝΕΟΥ 2016

LIDL Meneou 1

GENERAL EARTHWORKS, ROADS & PARKING OF LIDL SUPERMARKET, MENEOU, LARNACA