Κατεδαφίσεις

BIOLOGICAL 1

Κατεδάφιση κατασκευών και βιομηχανικών μονάδων όπως οικοδομές, εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαιοειδών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διάθεσης πετρελαιοειδών και υγραερίου από υλικά όπως οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικά μεταλλικά, ξυλεία, ογκόλιθοι,  ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό, με την χρήση εξειδικευμένων ιδιόκτητων μηχανικών μέσων και παρελκόμενων κατεδαφίσεων,  όπως πιστόλες, θραυστήρες αδρανών και ψαλίδια κοπής δομικών μεταλλικών και οπλισμού.