Οικοδομικά Έργα

Constructions 1

Κατασκευή, ανέγερση, αναπαλαίωση, επιδιόρθωση, μετατροπή, προσθήκη, διαρρύθμιση, βελτίωση ή και κατεδάφιση οικοδομής ή μέρος αυτής ή που επηρεάζει την ασφάλεια του κοινού, περιλαμβανομένου χωματουργικών εργασιών, εργασίες θεμελίωσης, σκελετού, καλουπιών, οπλισμού, τοιχοποιίας, επιχρισμάτων, επενδύσεις τοίχων, δαπεδοστρώσεις, εργασίες μονώσεων, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εξωτερικές εργασίες και εργασίες περίφραξης.