Τεχνικά ΄Εργα

Technical 4

Κατασκευή, ανέγερση, επέκταση, μετατροπή ή και επιδιόρθωση έργων πολιτικής μηχανικής τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα οικοδομικά έργα, όπως έργα οδοποιίας, γεφυρών, σηράγγων, φραγμάτων, υπονόμων, λιμενικών έργων, αερολιμένων, αποχετεύσεις, έργα αποστράγγισης, ύδρευσης και άρδευσης, έργα προστασίας της παραλίας, έργα λατομείων και μεταλλείων, γήπεδα διάφορων αθλητικών δραστηριοτήτων, διαχωρισμό οικοπέδων.